Op 1 januari 2016 is BrabantAdvies formeel van start gegaan. BrabantAdvies is het nieuwe provinciale advieshuis voor
complexe vraagstukken op de afzonderlijke en gecombineerde domeinen ‘Gezondheid en Leefbaarheid’, ‘Ruimte en Omgeving’ en ‘Werken, Innoveren en Ondernemen’.
BrabantAdvies herbergt de drie onafhankelijke Brabantse adviesraden: de Provinciale Raad Gezondheid, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (voorheen Provinciale Omgevings-commissie) en de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant.

Onze nieuwe website www.BrabantAdvies.com is met ingang van 1 juni 2016 bereikbaar.